036 63 36 336
“my chceme, aby ste jazdili bezpečne”

STK Levice

Prevádzkujeme technické a emisné kontroly všetkých motorových vozidiel, motocyklov a prípojných vozíkov.

Občerstvenie v bufete

Počas návštevy sa môžete občerstviť v našom bufete.

Pondelok až piatok:
07:00 – 17:00
Príjem vozidiel do 16:30
Sobota:
07:00 – 12:00
Príjem vozidiel do 11:30
Upozorňujeme zákazníkov, že na každý úkon musí byť pristavené vozidlo, veľký technický preukaz alebo úradne overená kópia technického preukazu.